Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Образователни материали на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ)

  • Начало
  • Новини
  • Образователни материали на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ)

В Международния ден на музеите –  18 май 2022 г., в зала 11 на Националния етнографски музей (НЕМ) официално бе връчен пакет с образователни материали, предназначен за Образователния център на музея. Материалите са изработени по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство” на ИЕФЕМ – БАН, осъществен под ръководството на член кореспондент, професор, доктор на изкуствознанието Мила Сантова в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, дейност Б.

Специалният образователен пакет е ориентиран към младежка аудитория и различни възрастови групи като се започне от най-малките. Предвижда се да бъде ползван и от деца, и от ученици на различни възрасти, но и от възрастни посетители на музея. Пакетът включва презентации и съпровождащи ги текстове, които представят по достъпен начин различни артефакти на движимото и елементи на нематериалното културно наследство, както и културни политики за тяхното опазване. Целта е да се подпомогне Образователния център на НЕМ в изпълнение на неговата важна мисия да обучава и популяризира, което е характерна практика за световните музеи.

На събитието присъстваха член кореспондент, професор, доктор на историческите науки Иван Илчев, ръководител на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, доц. д-р Иванка Петрова – зам. директор на ИЕФЕМ-БАН, д-р Иглика Мишкова – ръководител на НЕМ, екипът на проекта „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство”, колеги.

Член кореспондент Мила Сантова връчи на  д-р Мишкова изработените от експертите презентации.

Материалите в образователния пакет са посветени на разнообразни теми: зараждането на идеята за опазване на културното наследство; музейният предмет; читалищата; съборът в Копривщица; Бистришките баби; чипровските килими; мартениците; лазаруването; боядисването на яйца; хляба и питката в традиционната култура; сурвакането; традиционните женски дейности (предене, тъкане, везане, плетене); традиционните прически; християнският храм като съкровищница, традиционните строителни занаяти и архитектура и др.

Logo

About Us


Contact Us