Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

На 16.10.2023 г. внезапно ни напусна Стефан Пейков

На 16.10.2023 г. внезапно ни напусна Стефан Пейков. Трудно е да се характеризира дейността му. Завършил биология, но работил предимно в областта на историята и организацията на историческите, етнографски и краеведчески изследвания, член на екипа на проф. Александър Фол, работил години наред в Странджа. Взема дейно участие в подготовката на инициативи, прокарвани от Людмила Живкова „Рьорих”, „Леонардо да Винчи”, Международна асамблея “Знаме на мира“, Програма за отбелязване 1300-годишнината на България.

 През последните две десетилетия от живота си той се интересуваше все повече от картография. Организацията, възглавявана от него „ГЕОПАН“, подготви и издаде карти на редица крайморски общини като Приморско и Бургас, карти на Странджа, карта на прабългарския отбранителен окоп „Еркесията“. Изложбата на исторически карти, свързани с Черно море беше показана освен в България, в Турция, в Грузия и в седалището на ООН в Ню Йорк. Създаде първата изложба на дигитални копия на стари карти на открито в местността „Петрова нива“. През последните две години в рамките на ЦВП „Наследство БГ“ бе един от организаторите на изложбата :Европейската картография за Македония от средата на 19 в. до Балканските войни“, която вече бе показана в Националната библиотека, в Националния исторически музей, d през декември се готви излагането й в Българския културно-информационен център в Скопие.  Готвеше изключително интересен и новаторски проект за вала „Еркесията“, който трябваше да започне през ноември 2023 г.

На 16 октомври той почина с усмивка на уста, прогегнал ръка за поздрав към директора на Народната библиотека „Иван Вазов“ Димитър Минев и ръководителя на ЦВП „Наследство БГ“ Иван Илчев. Заедно с тях трябваше да открие изложбата в Пловдив пред любопитни студенти от Пловдивския университет.

Поклон пред паметта му!

ЦВП „Наследство БГ“

Logo

About Us


Contact Us