Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Начало на строително-ремонтни работи за изграждане на представителна сграда на ЦВП „Наследство БГ“

  • Начало
  • Новини
  • Начало на строително-ремонтни работи за изграждане на представителна сграда на ЦВП „Наследство БГ“
12 юни

На 18 юни 2020 г. от 11.00 часа ще бъде поставено тържествено начало на строително-ремонтните дейности за изграждане на представителна сграда на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

Сградата се намира в гр. София на адрес ул. „Ген. Гурко“ 7А, а ремонтът е в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършени от фирма „Строител“ ЕООД.

Logo

About Us


Contact Us