Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Национална среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“

  • Начало
  • Новини
  • Национална среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“

Какво е бъдещето на музеите в България? Дигитализацията вече се прилага в библиотечното дело, като го прави не само по-достъпно, но и по-устойчиво през годините. Време е да приложим подобна стратегия и за другите носители на културно и историческо наследство у нас – музеите.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ организира експертна дискусия, в която ще участват партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, представители на множество музеи, частни колекционери, представители на Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на електронното управление, Министерството на иновациите и растежа, представители на бизнеса.

На срещата ще се обсъдят очакванията за развитието на музейното дело у нас в тактически, стратегически и функционален аспект. Ще се дискутират възможни подходи, по които могат да се изградят ефективни дигитални колекции и виртуални музеи. 

Дневният ред на Националната среща е следният:

13.00-13.05 – Откриване на срещата (чл.-кор. проф. дн Иван Илчев, ЦВП „Наследство БГ“)

13.05-13.45 – Българските институции за бъдещето на българските музеи (Представители на Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на електронното управление и Министерството на иновациите и растежа)

13.45-14.30 – Дискусия

14.30-15.00 – Дигитализация и дигитализационни ресурси в българската музейна практика (доц. д-р Венета Ханджийска, РИМ-София, екип на РИМ-София)

15.00-15.15 – Бъдещето на частните колекции в дигитална среда (проф. дн Валери Стефанов, председател на Съюз на колекционерите в България)

15.15-15.45 – Кафе-пауза

15.45-16.45 –  Нови технологии за дигитализация на българското наследство – моделът „Наследство БГ“ (проф. дн Оля Харизанова и партньори, ЦВП „Наследство БГ“)

16.45-17.15 – Дискусия

17.15-17.45 – Формулиране на предложения за оптимизиране на условията за създаване и развитие на виртуални български музеи

17.45-17.50 – Закриване на Националната среща (чл.-кор. проф. дн Иван Илчев, ЦВП „Наследство БГ“)

Очакваме инициативата ни да допринесе за по-добра реализация на българските музеи и достигането на техните колекции до по-широг кръг потребители. 

Националната среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“ ще се проведе на 19 май 2022 г. от 13.00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, София).

Срещата ще се предава на живо в стрийминг на фейсбук страницата на ЦВП „Наследство БГ“.

Logo

About Us


Contact Us