Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Национална научна конференция „Българите в огледалото на по-близки и по-далечни съседи – проблеми при изграждане на образа“

  • Начало
  • Новини
  • Национална научна конференция „Българите в огледалото на по-близки и по-далечни съседи – проблеми при изграждане на образа“

В периода 20-21 септември 2023 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Национална научна конференция „Българите в огледалото на по-близки и по-далечни съседи – проблеми при изграждане на образа“ под научното ръководство на чл.-кор. проф. дн Иван Илчев.

Програма на конференцията

20 септември 2023 г.

10.00-10.10 – Откриване на конференцията (чл.-кор. проф. дн Иван Илчев,  Център за върхови постижения „Наследство БГ“)

Модератор на конференцията: проф. дн Димитър Веселинов, СУ „Св. „Климент Охридски“

Първо заседание

Водещ на първото заседание: проф. дфн Николай Чернокожев, СУ „Св. Климент Охридски“

10.10 -10.40 – проф. дн Александър Николов, СУ „Св. Климент Охридски“, встъпителен доклад – Проблеми при възприемането на „другия“. На примера на кръстоносните походи 12-14 в.

10.40-11.00 – проф. д-р Ивайла Любомирова Попова, СУ „Св. Климент Охридски“ – България и българите, видени от западноевропейците през 14 – 15 век.

11.00-11.20 – д-р Евгени Зашев, КМНЦ — БАН – „За най-ранната топография на култа към св. Седмочисленици в Албания и Северна Македония“

11.20-11.40 – Теодора Георгиева, докторант към КМНЦ, БАН – „Из пазарите и тържищата по българските земи (XII – XIV в.): сведения у чуждестранните автори за качеството на българските суровини и стоки.“

11.40-12.00 – доц. д-р Радослава Илчева, Институт за литература – БАН – Представата за България и българите в руското общество през първата трета на XIX в. Компоненти и механизми на формиране.

12.00-12.20 – проф. дн Иван Първев – Българите в австро-унгарския печат през 1876 г. Параходът „Радецки“ като „case study“

12.20-13.00 – Дискусия

Водещ на дискусията: проф. дфн Николай Чернокожев

13.00-14.00 – Обяд

Второ заседание

Водещ на второто заседание: проф. дн Пламен Антов

14. 00-14.30 – проф. дфн Николай Чернокожев – Факултет славянски филологиии СУ „Св. Климент Охридски“ – Огледалото на пътеводителя

14.30-14.50 – Радка Калчева – директор библиотека Варна – За дигиталният “прочит“ на културното наследство

14.50-15.10 – доц. д-р Мария Баръмова, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“  – Ако географските карти можеха да правят политически заявления … Балканските граници на Хабсбургите като пропагандно послание през ХVII-XVIII век.

15.10-15.30 – д-р Ваня Рачева, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ – Българо-сръбската етно-политическа граница от 19 век, наблюдавана през 60 и 70-те години от Феликс Каниц

15.30-16.10 – Кафе пауза

16.10-16.30 – Олга Смолина – България в очите на украинците на страниците на списания „Украинско слово“ и „Украинско-български преглед“.

16.30-16.50 – д-р Галин Георгиев – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН – Тема на доклада: „Външните“ българи през погледа на изследователя-фолклорист от България: записи на Райна Кацарова сред преселници от Таврия в Добруджа през 1944 г.

16.30-17.30 – Дискусия

21 септември 2023 г.

Трето заседание

Водещ на третото заседание: проф. дн Димитър Веселинов

10.00-10.30 – проф. Пламен Антов, дн – В огледалото на другия: травматичният комплекс на близостта

10.30-10.50 – Майор д-р Дочо Николов – Военен географски център – град Троян; Христина Кирилова – Регионален исторически музей – град Видин – Топографски картни листове притежавани от младши подофицер Иван Сурдулов от с. Ново село (област Видин), служил в 36-ти пехотен Козлодуйски полк

10.50-11.10 – Окнай Алиев, ІV курс, специалност „История“, СЕ – Представата за българския съсед през погледаpor на турците в България. По примера на гр. Глоджево, Русенско

11.10 – 11.30 – Мария-Антоанета Вангелова – Образът на България и българите през призмата на интернет мемовете

11.50-12.30 – Дискусия

12.30-12.40 – Заключения / обобщения – проф. дн Димитър Веселинов

Закриване на конференцията – чл.-кор. проф. дн Иван Илчев

Logo

About Us


Contact Us