Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

Рецензирано издание // Два броя годишно

ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Пълен текст на периодичното издание

Година 1 / Брой 1

>>> Пълно съдържание на брой 1 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 1 по автори

Година 2 / Брой 2

>>> Пълно съдържание на брой 2 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 2 по автори

Година 2 / Брой 3

>>> Пълно съдържание на брой 3 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 3 по автори

Година 3 / Брой 4

>>> Пълно съдържание на брой 4 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 4 по автори

Година 3 / Брой 5

>>> Пълно съдържание на брой 5 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 5 по автори

*** *** ***

За изданието

Редакционна колегия

Изисквания към авторите

Етични норми

*** *** ***

Контакт

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“
София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а
yearbook@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us