Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Броеве по автор и заглавие

Периодично издание БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

>>> Рецензирано издание в два броя годишно

>>> ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Година 1 / Брой 1

За изданието (брой 1)

1 – Albena Georgieva // The Cultural Heritage – A Matter of Training

2 – Желю Владимиров // Културното наследство като ресурс за местно развитие

3 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

4 – Ваня Лозанова-Станчева // Древнотракийското културно-историческо наследство: употреба и злоупотреба

5 – Емануел Мутафов, Иван Ванев // Фрагменти от стенописи и надписи на гръцки език от остров „Св. Анастасия“ и техният контекст: отново по въпроса за добрата епиграфика и опазването

6 – Димитрина Попова // Триизмерни дигитални реконструкции по примера на къща от ХІХ век

7 – Валентина Ганева-Райчева // Биокултурно наследство – да свържем биологичното и културното разнообразие (Културни политики и практики)

8 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

9 – Горица Найденова // Теренни видеозаписи от 50-те години на ХХ век в Музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата: стъпки към представянето им в дигитална среда

10 – Пенка Ватова // Речникът като история на българската литература

11 – Цветанка Панчева, Анета Дончева // Мултифункционален модел за унифицирано описание и достъп до уникални документи и специални колекции на културното наследство

12 – Радослав Спасов // Визуалната комуникация на локалната религиозност като част от българското културно наследство

13 – Boyan Bontchev, Valentina Terzieva, Yavor Dankov // Educational Video Game for Valchan Voivoda

14 – Ivan Naydenov, Ilko Adamov // Creation of Feasible Non-player Character

15 – Димо Чотров, Антоанета Ташева, Иван Момчев // Методология за проектиране и разработка на приложения с VR в областта на КИН

***

Година 2 / Брой 2

За изданието (брой 2)

1 – Zhelyu Vladimirov // Assessment of Cultural Heritage in the Town of Shumen by the Locals and Intentions to Contribute to its Development

2 – Vanya Lozanova-Stancheva // Tragic Orpheus. Orpheus on the Stage of the Old Attic Theater

3 – Стиляна Баталова // Покръстването на българите в ‘Acta Sanctorum’: интерпретации в зората на историко-филологическите изследвания от времето на барока

4 – Тереза Бачева // Папа Адриан от църквата „Св. арх. Михаил“ в Долнобешовишкия манастир

5 – Aneliya Nikolova, Boyka Zlateva, Deyan Lesigyarski // Non-destructive Analyses of the Colour palette, Gilding and Varnish
of an Icon

6 – Ива Станоева // Традиционните женски дейности като културно наследство

7 – Alexandre Kostov // The Professional Associations of Balkan Foresters until the First World War

8 – Ивайло Начев // Изменящи се наследства. Градската топонимия в балканските столици през 90-те години на XX в. между промяната и приемствеността

9 – Donika Georgieva, Vatyu Tanev // Creative Conservation: Tell Yunatsite Beyond the Conventional

10 – Татяна Томова // Традиции и иновации в мануалните въздействия за рекреация и уелбийнг

11 – Йордан Донев, Димитър Трендафилов, Румен Йосифов // Водна среда – ефективен инструмент за здравна превенция и закаляване

12 – Mihail Konchev, Dilyana Zaykova // Evaluation of the Diet of Crossfit Participants in a Crossfit Affiliate Box in Sofia, Bulgaria

13 – Bistra Dimitrova, Svilen Neykov, Gergana Vasileva // The Multidimensional Content of Wellness Culture

Година 2 / Брой 3

За изданието (брой 3)

1 – Мила Сантова // Културни политики: опазване и социализиране на културното наследство (нематериално и движимо)

2 – Margarita Boeva // Motivations to Visit Heritage Sites of World and National Significance

3 – Мирелла Кафкова, Ирина Аргирова // Значение и роля на неправителствените организации в опазването на културното наследство – неформално образование и добри практики

4 – Ели Филипова // Специални диети и хранителни табута в Древна Тракия

5 – Самуил Камбуров // Данни за военното дело и хладните клинови оръжия на Балканите от VII-XI век в художествените извори

6 – Maya Ivanova // The Unknown Epistolary Heritage of Professor Petar Dinekov in the Sofia Branch of the Central State Archives
of Bulgaria: A Contribution to Our Cultural History

7 – Nedka Kapralova // The Bulgarian Revival in the Memories about Deeds and Events of its Builders: The Memoirs of Ekaterina Vassileva

8 – Златомира Герджикова // Арианските епископи от Балканите

9 – Стела Ненова // Образователни практики за опазване и социализиране на културното наследство в читалищата – проблеми и перспективи

10 – Velichka Aleksandrova // Wellness Aqua Programs Through Adapted Physical Activity and Sports for Children with Special Needs

11 – Irina Nesheva // Cheerleading – A Tool to Achieve Wellness Culture in the Bulgarian School

12 – Дияна Попова-Добрева // Уелнес иновации и добри ароматерапевтични практики в България

13 – Darinka Ignatova // Wellness culture benchmarking at Bulgarian preliminary school

Година 3 / Брой 4

Година 3 / Брой 5

Logo

About Us


Contact Us