Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Международна конференцията „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“ (КМНЦ)

  • Начало
  • Без категория
  • Международна конференцията „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“ (КМНЦ)

На 27 октомври (сряда) от 10.00 се откри международната научна конференция „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“, организирана от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ). Откриващата сесия се състоя от 10.00 до 12.30 ч. в зала „Библиотека“ на столичния хотел „Интерконтинентал“. Конференцията продължи три дни (до 29 октомври) и в нея участие взеха 40 изследователи от Австрия, България, Германия, Гърция, Полша, Русия, Словакия и Чехия.

Научното събитие беше финансирано по проекта на КМНЦ „Кирилометодикон“, който е част от проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, дейност Б).

Научната конференция се осъществява в рамките на дейността на сертифицирания от ЕС Европейски културен маршрут „Св. Кирил и Методий“, който има за цел на интегрира интереса към кирило-методиевската проблематика на науката, културата и бизнеса в общоевропейска перспектива.
На тържественото откриване обръщения към участниците направиха г-н Стефано Доминьони, директор на Европейския институт за културните маршрути и изпълнителен секретар на Разширеното споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа, официални лица от министерствата на външните работи, на културата и на туризма на Република България и др.
Международната конференция се проведе в хибриден формат и можеше да бъде следена онлайн на страницата на КМНЦ във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan/.

Logo

About Us


Contact Us