Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“

  • Начало
  • Новини
  • Международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“

Кирило-Методиевският научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина организират международен ученически конкурс Следи от Кирило-Методиевото дело по света“. Тази съвместна инициатива е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост и има за цел да популяризира Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, да развива талантите им и да насърчи научноизследователските им интереси.

Предвидени са 3 категории – изследователски проект, есе или кратък разказ на тема „По следите им“ и рисунка на тема „Българските азбуки“. Конкурсните материали се изпращат в срок до 31 май 2023 г. на адрес: kmnc.konkurs@gmail.com

Пълния регламент на конкурса ще откриете тук: https://www.kmnc.bg/…/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83…/

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Logo

About Us


Contact Us