Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

КРЪГЛА МАСА „Казуси в опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности“

  • Начало
  • Новини
  • КРЪГЛА МАСА „Казуси в опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности“

Учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките дискутираха казуси, свързани с недвижимите културни ценности с категория „местно значение“ с експерти по право, археология, християнско и мюсюлманско културно наследство. Екипът на проект „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански“, осъществяван с финансовата подкрепа на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, представи междинни работни резултати от теренните си и документални проучвания по време на кръгла маса, която се проведе на 15 ноември 2022 г.

Обсъдени бяха различни проблеми и предизвикателства, свързани с опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности (НКЦ). Бяха разисквани теми, свързани с достъпността, познаваемостта и възможността за развитие (или не) на тези ценности като културноисторически и туристически обекти. Коментирано беше мястото на НКЦ в обществения живот и икономика на локално ниво, както и ролята им за укрепване на идентичността на местните общности.

Събитието беше уважено от представители на Министерството на туризма, на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” и колеги от различни институти на БАН.

Logo

About Us


Contact Us