Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Кръгла маса „Здравословните води на България: икономически и социални ползи“

  • Начало
  • Новини
  • Кръгла маса „Здравословните води на България: икономически и социални ползи“

На 16.09.2023 г. в гр. Сапарева баня (хотел „103 View Park“) се проведе кръгла маса на тема „Здравословните води на България: икономически и социални ползи“, организирана от ЦВП „Наследство БГ“ чрез партньор НАС „В. Левски“ и бизнес партньори.

В кръглата маса взеха участие областният управител на Кюстендил, кметът на гр. Сапарева баня, кметът на Камено, представители на МИ, представители на бизнеса, изследователи от ЦВП „Наследство БГ и преподаватели от НСА „Васил Левски“.

Основните теми, които бяха обсъждани от участниците на кръглата маса са следните:

  • Юридически аспекти. Доколко нормативната уредба способства ефективното управление и използване на здравословните водни ресурси на България.
  • Гледната точка на местната власт. Възможности и бариери пред постигането на икономически и социални ползи от здравословните води в България.
  • Гледната точка на медиците. Възможно ли е водните ресурси на България да се превърнат в източник на „здраве за здравите“, а не само като възможност за „лечение на болните“.

Зам.-ректорът на НСА връчи на кмета на гр. Сапарева баня договор за съвместно сътрудничество в обучението на млади специалисти за нуждите на спа туризма.

В края на кръглата маса бяха представени резултати от изследване на тема „Социалният и икономическият потенциал на минералните води в България“, реализирано от изследователи на ЦВП „Наследство БГ“.

Logo

About Us


Contact Us