Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Конкурс за изследователи – ИЕФЕМ

ИЕФЕМ при БАН обявява конкурс за изпълнение на изследователска работа на тема „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство (Изготвяне на дигитална етнографска карта на България)“:

http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Objava-konkurs.pdf

Logo

About Us


Contact Us