Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Конкрус „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата.

Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“.

Начало: 18 април 2020 г.

Край: 18 май 2020 г.

Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 1:

Жокер към въпрос № 1: Цитат към базата данни Pautalia CN_4914, in: Corpus Nummorum, http://www.corpus-nummorum.eu/CN_4914.

Logo

About Us


Contact Us