Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.

  • Начало
  • Новини
  • Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.

На 29.10.2019 г. от 11,00 часа в зала 1 на ул. Кракра“ № 21 (гр. София) ще се проведе лекция  на маг. Марко Катич от Философски факултет на Белградския университет (Сърбия) на тема „Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.“. 

Организатор на събитието е Институтът за изследване на изкуствата (БАН) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

Logo

About Us


Contact Us