Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Излезе от печат нова книга на проф. Емануел Мутафов, финансирана от ЦВП „Наследство БГ“

  • Начало
  • Новини
  • Излезе от печат нова книга на проф. Емануел Мутафов, финансирана от ЦВП „Наследство БГ“

Монографията на Емануел Мутафов със заглавие „Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност“ бе отпечатана от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ със средства за предпечатна подготовка от Union Académique Internationale и за печат по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Изданието съдържа резултати от проведено изследване и е с обем 408 страници, 118 илюстрации и десетки архитектурни схеми.

Църквата „Св. Стефан“ (Новата митрополия) е най-посещаваният туристически обект в съвременния Несебър. Към неговия художествен кръг от края на XVI и началото на XVII  в. би трябвало да се присъединят несебърските храмове „Св. Спас“, „Св. Георги Мали“ и църквата на остров „Св. Анастасия“. Липсата на компактна публикация за Новата митрополия на Несебър с нейните преки паралели е накарала автора да опише паметника в неговата цялост с акцент върху видимото в момента, за да служи на всички, които се интересуват от християнско изкуство, култура, от историята на Балканите, от мястото на храма в развитието на църковната живопис, както и биха желали да научат какво пише по стените, подовете и паметните плочи, разпръснати из древна Месемврия. Е. Мутафов се опитва да опише как функционира Логосът (Словото Божие) през епохата и конкретно в Новата митрополия на Несебър, да представи своя наратив за него, за да се превърне в един друг по-достъпен, но по възможност автентичен, разказ за миналото на този храм, който да привлича още повече просветени посетители и по-сериозни изследователи. Авторът на това изследване се надява този текст да напомня и за едно величаво минало на късносредновековния Несебър, когато градът чрез неговите образовани жители е бил нещо много повече от летовище и център на комерсия. Не на последно място той вярва, че тази монография ще предизвика по-широк интерес у учените към миналото на българското Черноморието от османския период. Освен редица нови данни за историята на Несебър, както множество надписи на гръцки език, разчетени и преведени за пръв път в изданието, за улеснение на читателите съществува иконографски индекс и обширно резюме на английски език.

За вълнуващата си работа върху проучване на Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър проф. Мутафов споделя:

В хода на работата по този текст се вплетох и в почти криминални сюжети. Например за да се сдобия с фотографии на мощите, изнесени от Несебър и съхранявани днес в дървена кутия със стъклен похлупак в църквата на село Неа Месимврия, ангажирах един млад солунски свещеник да помоли енорийския йерей на селото да ги извади и фотографира без да знае, че са за научно изследване на българин. След публикуването на тези снимки с историята на мощите съм сигурен, че скоро наш изследовател няма да има достъп до тях…„.

Logo

About Us


Contact Us