Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

  • Начало
  • Новини
  • Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

Във връзка със споразумение за съвместна дейност между община Шумен и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), изследователи от ЦВП, ръководени от проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проведоха през 2021 г. изследване на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“. Част от получените рзултати бяха представени пред обществеността на града на 11 март 2022 г. от 13.30 часа в зала 363 на общинската администрация.

На представянето присъстваха представители на туристическите агенции, хотелиерския бранш, РИМ Шумен, Природния парк „Шуменско плато“, общински съветници, членове на Консултативния съвет по туризъм към община Шумен, Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, областната администрация, медиите и др.

Както е посочено в интервюто на проф. д.ик.н. Желю Владимиров пред ТВ Шумен: „Над 10 % от шуменци не са посещавали никога Мадарския конник. Това показва анкета сред 500 жители на града. Изследването обхваща редица културно-исторически обекти в областта и е по поръчка на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ към Софийския университет.
„Ставаше дума за една част от хората с ниско образование, начално и основно образование, които в по-голямата си част не са били в нито един от тези обекти, които изследвахме. Нито най-известните, нито на някой от обектите в града, нито в Регионалния исторически музей“, обясни проф. д.ик.н. Желю Владимиров – Център за върхови постижения „Наследство БГ“.
За да се увеличи интереса към Шумен като туристическа дестинация, трябва да се улесни достъпът до културно-историческите обекти.
„Даже имаше такива конкретни препоръки. Не може ли да се направи лифт, или пък теснолинейка, или пък тролейбус. Т.е. да има и публичен транспорт“, каза още проф. д.ик.н. Желю Владимиров.
По отношение на това доколко е уреден животът в града, шуменци са най-доволни от условията за отглеждане на деца и на възможностите за образование. Изключително негативно са били оценени комуналните услуги, както и градският и извънградският транспорт. Изследването има за цел да оцени значението на културно-историческото наследство в Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот.“ Пълен запис на интервюто можете видите тук >>>

Подробният анализ на резултатите, получени по време на изследването на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“ ще бъде представен на 18 април 2022 г. по време на Годишната научна конференция на ЦВП „Наследство БГ“. Предстоят и публикации на екипа по темата.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ благодари на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и неговия екип за положените усилия изследването да се реализира успешно въпреки усложнената обстановка поради COVID-19.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ благодари на община Шумен за съдействието, подкрепата и доброто сътрудничество.

Logo

About Us


Contact Us