Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

За празника: предстои доставка на техника за интензификация на научната дейност

  • Начало
  • Новини
  • За празника: предстои доставка на техника за интензификация на научната дейност

На 11 май 2020 г. директорът на ИИИзк (БАН) проф. д-р Емануел Мутафов, при спазване на изискванията за сигурност, подписа четири договора за изпълнение на обществени поръчки по проекта за BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Фирмата „Смарт Софт“ ЕООД ще достави и поддържа гаранционно компютърна техника и периферни устройства, скенери, фототехника, видео и аудиотехника на обща стойност 73 950.00 лева без ДДС, а „Алмар Ко“ ЕООД ще осигури и поддържа аудиотехника и прилежащите ѝ аксесоари на стойност 22 859,87 лева без ДДС. Фирма „АТС-България“ ООД ще достави два високотехнологични скенера за негативи и диапозитивни филми за 12 270 лева без ДДС, а специализираната фототехника и аксесоарите за нея ще се осигурят срещу 38 300 лева без ДДС от фирма „Фото синтезис“ ЕООД. Техниката е необходима за текущата работа на учените и служителите на ННЦОКН към ИИИзк (БАН) и конкретно ще обслужва дейността по проекта „Интерактивна карта на изкуствата в България“ с ръководител проф. д-р Горица Найденова.

Проф. д-р Емануел Мутафов честити на всички българи на територията на и извън отечеството празника на св. св. Методий и Кирил, съпокровители на Европа. Нека светите равноапостолни братя ни закрилят и вразумяват враговете на езика, просветата и историята ни! Езикът е основен фактор за оформяне на националната идентичност ведно с религията, общата територия, родствените връзки, културата и единното минало. Независимо от по-късните диалектни форми и тенденциозни интервенции заради политическа ориентация, народността ни си остава неразривно свързана със словото, записано с буквите на Кирил и Методий и книжнината на техните ученици в средновековна България.

Logo

About Us


Contact Us