Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Заключително събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001 и връчване на наградата на ЦВП „Наследство БГ“

  • Начало
  • Новини
  • Заключително събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001 и връчване на наградата на ЦВП „Наследство БГ“

На 13.12.2023 г. от 11 часа в Конферентната зала (Огледална зала) на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои заключителното събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

По време на събитието на кратко ще бъдат представени основни резултати от изпълнението на проекта.

Ще бъде връчена и новоучредената награда на ЦВП „Наследство БГ“ за принос в опазването на наследството на България и активна продкрепа при изпълнението на проекта.

Logo

About Us


Contact Us