Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ – ИБЦТ

„Християнството – религия, политика и общество през Късната античност“

Имаме удоволствието да ви поканим на поредната среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, която ще се проведе на 12 юни 2023 г. Гл.-ас. д-р Самуил Камбуров и докторант Тодор Тодоров ще дискутират на тема „Чуждите военни контингенти и войски на Балканите в периода IX–XI век“.

Събитието ще се проведе на 12 юни 2023 г. от 16.00 ч. в Големия салон на Института за балканистика с Център по тракология на ул. Московска 45. Всеки желаещ може да се присъедини към дискусията.

Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ се провежда в рамките на проекта за изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Logo

About Us


Contact Us