Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Демонстрации на изследователския екип от ТУ София за прилагане на VR и AR

  • Начало
  • Новини
  • Демонстрации на изследователския екип от ТУ София за прилагане на VR и AR

На 31.01.2020 г., пред представители на останалите партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, екипът на Технически университет – София направи поредица от демонстрации на продукти, разработени с технологии за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR).

По време на демонстрациите се проведе и дискусия за възможни варианти за прилагане на технологиите (VR, AR) в популяризиране на културното наследство на България.

Инициативата на колегите от Технически университет – София постави началото на нова практика по проект BG05M2OP001-1.001-0001 – споделяне на опит между изследователските екипи на партньорите и търсене на общи теми за разработки.

Logo

About Us


Contact Us