Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Годишна научна конференция ‘2022

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на четири университета, шест института на Българската академия на науките, Националната библиотека, Регионален исторически музей в София, редица неправителствени организации и бизнес инициативи. Вижте повече за партньорите в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

В периода 18 април – 20 април 2022 г. в ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (Конферентна зала) ще се проведе втората годишна научна конференция, посветена на международния ден за опазване на културното наследство.

В конференцията през 2022 г. ще вземат участие с доклади 53-ма изследователи. Докладите са разделени в следните тематични модули:

  • Теоретични подходи към опазването на културното наследство
  • Балканска история и култура
  • Филология, кодикология и литература  
  • Архитектурни импресии
  • Бит, изкуства и занаяти
  • Рекреативни индустрии, здраве и уелнес култура

В дните, предвидени за конференцията, регистрацията на участниците е от 09:15 до 9:30 часа.

Програма на конференцията >>>

Текстовете на докладите, преминали успешно процедурата peer-review, ще бъдат отпечатани в периодичното издание „Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия“.

*) Припомняме, че първата научна конференция по проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, посветена на Международния ден за опазване на паметниците на културата през 2021 г. се проведе между 28 и 29 юни 2021 г. (по изключение поради COVID-19). В нея бяха представени 30 доклада от членове на изследователски екипи, като 15 от тях преминаха през процедура на peer-review и са включени в първия брой на „Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия“ .

Logo

About Us


Contact Us