Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Годишна конферентция ‘ 2024

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦВП „НАСЛЕДСТВО БГ“

4-5 юни 2024 г.

Място на провеждане: Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, София

>>> 4 юни 2024 г., вторник

09:00-09:15 – приветствено слово към участниците – проф. д.ф.н. Оля Харизанова, водещ координатор на ЦВП „Наследство БГ“

Модул: АРХЕОМЕТРИЯ В ДЕЙСТВИЕ

Модератор: проф. д-р Горица Найденова

09:15-09:35 – Деян Лесигярски, Надежда Тодорова, Ваня Петрова, Бойка Златева, Велислав Бонев (НИГГГ-БАН, НАИМ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски“). Археометрично изследване на къснохалколитна керамика от Североизточна и Югозападна България

09:35-09:55 – Ангелина Пировска, Деян Лесигярски, Бойка Златева (Археологически музей „Марица-Изток“, НИГГГ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски“). Спектроскопско изследване на бели пигменти, инкрустирани в къснонеолитни „култови“ масички от обект „Чавдарова чешма“, Симеоновград

09:55-10:15 – Анелия Николова, Бойка Златева, Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски“). Археометрично изследване на колекция от оловни щокове на антични котви, Музей „История на котвата“, Ахтопол, България

10:15-10:35 – Деян Лесигярски, Върбин Върбанов, Велислав Бонев, Бойка Златева (РИМ-Русе, НИГГГ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски“). Анализ на сребърни монети с микро-рентгенофлуоресцентна спектрометрия. Проучване на монетно съкровище от II в. пр. Хр. от с. Висока поляна, Шуменско

10:35-10:50 – Кафе пауза

Модул: РЕЛИГИЯ И ИЗКУСТВО

Модератор: чл.-кор. проф. д.изк Мила Сантова

10:50-11:10 – Евгени Зашев (КМНЦ-БАН). Култът към св. Седмочисленици – опит за хронология

11:10-11:30 – Емануел Мутафов (ИИИзк-БАН). Светец Троеручник в Еркеч?

11:30-11:50 – Николета Пътова (ИЛ-БАН). Театърът като културна новост за българското възрожденско общество

11:50-12:10 – Андриана Спасова (ИЛ-БАН). Норма и модерност в писмата на българските жени през Възраждането  

12:10-12:30 – Мария Пилева (ИЛ-БАН). Теория, практика и методология в книжовното дело на Лиляна Минкова

12:30-13:30 – Обедна почивка

Модул: СПОРТ, ЗДРАВЕ И СОЦИУМ

Модератор: проф. д. н. Емануел Мутафов

13:30-13:50 – Мариана Ангелчева (НСА „Васил Левски“).Възможности и перспективи на съвременните СПА- терапии за изграждане на здравословен стил на живот

13:50-14:10 – Желю Владимиров, Соня Милева (СУ „Св. Климент Охридски“). Използването на минералните води в България като фактор за развитие на общините

14:10-14:30 – Ивелина Димитрова, Елена Желева (НСА „Васил Левски“, МУ-София).Мета анализ на използваните в практиката средства и методи за Рекреация с фокус върху тези, които използват танца като средство в програмата си при възстановяване на физическите и психологическите усложнения от проведено лечение при жени с рак на гърдата

14:30-14:50 – Даринка Игнатова (СУ „Св. Климент Охридски“). Бенчмеркинг на антропометрични показатели, базиран на плувни занимания

14:50-15:10 – Ирина Нешева (НСА „Васил Левски“). Мотиви за занимания и активност при избора на Уелнес масова практика при учащи

15:10-15:30 – Татяна Томова, Диана Попова-Добрева (НСА „Васил Левски“). Shinrin-yoku/ къпане в гората: естествен начин за промоция на здравето, превенция и лечение на заболявания. Наследството на учителя Дънов в горската терапия

15:30-15:45 – Кафе пауза

15:45-16:05 – Бистра Димитрова, Богомил Ангелов (НСА „Васил Левски“). Уелнес (Wellness) Клъстер и икономика основана на знанието

>>> 5 юни 2024 г., сряда

Модул: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Модератор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

10:00-10:20 – Никола Пировски, Богомил Христов, Радослав Гинин (ТрУ-Стара Загора). Книга на промените (И Дзин) – от съмнение към фракталност и свободна воля

10:20-10:40 – Ивайло Начев (ИБЦТ-БАН). Индустриалното наследство в София през последното десетилетие – състояние и мерки по социализация

10:40-11:00 – Мила Сантова (ИЕФЕМ-БАН).Нематериално културно наследство, културен пейзаж, синергия

11:00-11:15 – Кафе пауза

11:15-11:35 – Ивайло Първанов (ИЕФЕМ-БАН, ИИИзк-БАН).Цифровизацията на филмовите ленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк-БАН: погледът на етнохореолога инженер

11:35-12:55 Горица Найденова (ИИИзк-БАН, НМА „Проф. Панчо Владигеров“).Дигитализацията на филмовите ленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк-БАН: погледът на етномузиколога

12:55-13:15 – Заключителна дискусия и закриване на конференцията

Logo

About Us


Contact Us