Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

В рамките на IGC „Geo Decade 2020-2030“, в сесия HERITAGE.BG (in Bulgarian) на 24.11.2020 г. (вторник) ще се представят резултатите по проект 1.001-0001 „Наследство БГ“ на екипа от природното наследство от НИГГГ-БАН, ИГ-БАН и СУ „Климент Охридски“

  • Начало
  • Новини
  • В рамките на IGC „Geo Decade 2020-2030“, в сесия HERITAGE.BG (in Bulgarian) на 24.11.2020 г. (вторник) ще се представят резултатите по проект 1.001-0001 „Наследство БГ“ на екипа от природното наследство от НИГГГ-БАН, ИГ-БАН и СУ „Климент Охридски“

Уважаеми колеги,

в рамките на IGC „Geo Decade 2020-2030“, в сесия HERITAGE.BG (in Bulgarian) на 24.11.2020 г. (вторник) ще се представят резултатите по проект 1.001-0001 „Наследство БГ“ на екипа от природното наследство от НИГГГ-БАН, ИГ-БАН и СУ „Климент Охридски“.

Организатори: Българско географско дружество, Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН

Съорганизатори: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (катедра „География“), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (катедра „География, регионално развитие и туризъм“), Югозападен университет „Неофит Рилски“ (катедра „География, екология и опазване на околната среда“), Факултетен студентски съвет на ГГФ, СУ, Географ БГ

Сайт на конференцията: The Conference is moving online!

Logo

About Us


Contact Us