Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

В обектива на БНТ 1 – Непоказвани досега славянски и гръцки ръкописи, съхранявани в Музея на възраждането на гр. Ловеч

  • Начало
  • Новини
  • В обектива на БНТ 1 – Непоказвани досега славянски и гръцки ръкописи, съхранявани в Музея на възраждането на гр. Ловеч

На 22.12.2019 г. в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на БНТ 1 беше излъчен репортаж с участието на проф. дфн Боряна Христова  „Непоказвани досега славянски и гръцки ръкописи в Музея на възраждането в Ловеч“. Пълният запис на репортажа можете да намерите тук >>>

Проф. дфн Боряна Христова е водещ изследовател и ръководител на разработка по дейност Б на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на тема „Ловеч в българското културно пространство (ръкописна сбирка от XIII – XIX век)“.

Екипът по проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ начело с проф. дфн Боряна Христова продължава своята работа по ръкописите, открити в Ловеч.

Logo

About Us


Contact Us