Наследство БГ – Международен воден мост’ 2020 // HERITAGE BG – INTERNATIONAL WATER BRIDGE’ 2020

22 март ->>> СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Днес отбелязваме Световния ден на водата 🙂 [Вода – Елица Тодорова, Стоян Янков // 2007 г.]

На 22 март целият свят празнува този ден. Инициатива има за цел да се привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му.

Като международен празник е предложена през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. През 1993 г. Общото събрание на Обединените нации определи 22-ри март като първия Световен ден на водата.

Всяка година денят подчертава специфичен аспект от проблемите, свързани с този безценен ресурс. Темата за 2020 г. е „Вода и климатични промени“. Според организаторите на събитието хората, които определят политиката за климата, трябва да поставят водата в основата на плановете си за действие.
Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: санитария, здравеопазване, образование, бизнес, индустрия.
Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото, като същевременно се гарантира, че всички, дори и най-бедните хора имат достъп до нея.