Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Редакционна колегия

Главен редактор: проф. дн Емануел Мутафов

Заместник-главен редактор: проф. дфн Оля Харизанова

>>>

Състав на редакционната колегия

чл.-кор. проф. дин Иван Илчев (председател на редколегията; СУ)

чл.-кор. проф. дин Александър Костов (ИБЦТ-БАН)

проф. дфн Албена Ангелова-Георгиева (ИЕФЕМ-БАН)

проф. дн Иван Кралов (ТУ-София)

проф. дфн Оля Харизанова (СУ)

проф. дн Бистра Димитрова (НСА)

проф. д-р Емануел Мутафов (ИИИзк-БАН)

проф. д-р Стоян Недков (НИГГГ-БАН)

проф. д-р Фантина Рангелова (УАСГ)

доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ-БАН)

гл. ас. д-р Нели Ганчева (КМНЦ-БАН)

Prof. Dsc Aleksander Naumow (Italy/Poland)

Prof. Dsc Roumiana Tsenkova (Japan)

Prof. Dsc Harald Heppner (Austria)

Prof. Dsc Irina Sedakova (Russian Federation)

Prof. Dr. Pedja Filipoviç (Serbia)

Prof. Dr. Damian Kashkalev (USA)

Assoc. Prof. Dr. Ines Grigorescu (Romania)

Assoc. Prof. Dr. Alexander Iliev (USA)

Dr. Sophoklis Christophoridis (Greece)

Dr. Habil Henrike Schmidt (Germany)

Dr. Maria Litina (Greece)

>>>

За изданието

Изисквания към авторите

Етични норми

Броеве

>>>

Контакт

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“
София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а
yearbook@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us