Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Брой 4 / 2023

БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

Рецензирано издание // Два броя годишно

ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Пълен текст на периодичното издание

Година 3 / Брой 4

>>> Пълно съдържание на брой 4 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 4 по автори

За изданието (брой 4)

1 – Весела Атанасова // Лампа с изображение на гръко-египетския бог Сарапис от Деултум

2 – Ели Филипова //„Наръчник“ за трапезен етикет в Древна Тракия (по Xen. Anab. 7.3)

3 – Адриана Сърбова // Архитектурни елементи на тракийските култови сгради под могилен насип. Вратите

4 – Недка Капралова // Каталог на възрожденското книжовно спомоществователство

5 – Иван Христов // Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността

6 – Илия Николов, Бойка Златева, Анелия Николова, Деяна Лесидренска // Рентгено-флуоресцентен анализ и Раманова спектроскопия на пигменти и свързватели в картини на български художници от колекцията на Красимир Дачев

7 – Елена Борисова // Моделиране на човешката душа: българската детско-юношеска научна фантастика през XX век

8 – Ивайло Пъранов, Еля Цанева // Дигитализация на българското етнографско архивно богатство

9 – Мина Христова // Всекидневният национализъм и наративите за идентичността: казусът на архитектурната среда в община Сандански

Logo

About Us


Contact Us