Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Брой 3 / 2022

БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

Рецензирано издание // Два броя годишно

ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Пълен текст на периодичното издание

Година 2 / Брой 3

>>> Пълно съдържание на брой 3 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 3 по автори

За изданието (брой 3)

1 – Мила Сантова // Културни политики: опазване и социализиране на културното наследство (нематериално и движимо)

2 – Margarita Boeva // Motivations to Visit Heritage Sites of World and National Significance

3 – Мирелла Кафкова, Ирина Аргирова // Значение и роля на неправителствените организации в опазването на културното наследство – неформално образование и добри практики

4 – Ели Филипова // Специални диети и хранителни табута в Древна Тракия

5 – Самуил Камбуров // Данни за военното дело и хладните клинови оръжия на Балканите от VII-XI век в художествените извори

6 – Maya Ivanova // The Unknown Epistolary Heritage of Professor Petar Dinekov in the Sofia Branch of the Central State Archives
of Bulgaria: A Contribution to Our Cultural History

7 – Nedka Kapralova // The Bulgarian Revival in the Memories about Deeds and Events of its Builders: The Memoirs of Ekaterina Vassileva

8 – Златомира Герджикова // Арианските епископи от Балканите

9 – Стела Ненова // Образователни практики за опазване и социализиране на културното наследство в читалищата – проблеми и перспективи

10 – Velichka Aleksandrova // Wellness Aqua Programs Through Adapted Physical Activity and Sports for Children with Special Needs

11 – Irina Nesheva // Cheerleading – A Tool to Achieve Wellness Culture in the Bulgarian School

12 – Дияна Попова-Добрева // Уелнес иновации и добри ароматерапевтични практики в България

13 – Darinka Ignatova // Wellness culture benchmarking at Bulgarian preliminary school

Logo

About Us


Contact Us