Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Брой 2 / 2022

БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

Рецензирано издание // Два броя годишно

ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Пълен текст на периодичното издание

Година 2 / Брой 2

>>> Пълно съдържание на брой 2 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 2 по автори

За изданието (брой 2)

1 – Zhelyu Vladimirov // Assessment of Cultural Heritage in the Town of Shumen by the Locals and Intentions to Contribute to its Development

2 – Vanya Lozanova-Stancheva // Tragic Orpheus. Orpheus on the Stage of the Old Attic Theater

3 – Стиляна Баталова // Покръстването на българите в ‘Acta Sanctorum’: интерпретации в зората на историко-филологическите изследвания от времето на барока

4 – Тереза Бачева // Папа Адриан от църквата „Св. арх. Михаил“ в Долнобешовишкия манастир

5 – Aneliya Nikolova, Boyka Zlateva, Deyan Lesigyarski // Non-destructive Analyses of the Colour palette, Gilding and Varnish
of an Icon

6 – Ива Станоева // Традиционните женски дейности като културно наследство

7 – Alexandre Kostov // The Professional Associations of Balkan Foresters until the First World War

8 – Ивайло Начев // Изменящи се наследства. Градската топонимия в балканските столици през 90-те години на XX в. между промяната и приемствеността

9 – Donika Georgieva, Vatyu Tanev // Creative Conservation: Tell Yunatsite Beyond the Conventional

10 – Татяна Томова // Традиции и иновации в мануалните въздействия за рекреация и уелбийнг

11 – Йордан Донев, Димитър Трендафилов, Румен Йосифов // Водна среда – ефективен инструмент за здравна превенция и закаляване

12 – Mihail Konchev, Dilyana Zaykova // Evaluation of the Diet of Crossfit Participants in a Crossfit Affiliate Box in Sofia, Bulgaria

13 – Bistra Dimitrova, Svilen Neykov, Gergana Vasileva // The Multidimensional Content of Wellness Culture

Logo

About Us


Contact Us