Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Брой 1 / 2021

БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

Рецензирано издание // Два броя годишно

ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Пълен текст на периодичното издание

Година 1 / Брой 1

>>> Пълно съдържание на брой 1 (pdf)

>>> Пълно съдържание на брой 1 по автори

За изданието (брой 1)

1 – Albena Georgieva // The Cultural Heritage – A Matter of Training

2 – Желю Владимиров // Културното наследство като ресурс за местно развитие

3 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

4 – Ваня Лозанова-Станчева // Древнотракийското културно-историческо наследство: употреба и злоупотреба

5 – Емануел Мутафов, Иван Ванев // Фрагменти от стенописи и надписи на гръцки език от остров „Св. Анастасия“ и техният контекст: отново по въпроса за добрата епиграфика и опазването

6 – Димитрина Попова // Триизмерни дигитални реконструкции по примера на къща от ХІХ век

7 – Валентина Ганева-Райчева // Биокултурно наследство – да свържем биологичното и културното разнообразие (Културни политики и практики)

8 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

9 – Горица Найденова // Теренни видеозаписи от 50-те години на ХХ век в Музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата: стъпки към представянето им в дигитална среда

10 – Пенка Ватова // Речникът като история на българската литература

11 – Цветанка Панчева, Анета Дончева // Мултифункционален модел за унифицирано описание и достъп до уникални документи и специални колекции на културното наследство

12 – Радослав Спасов // Визуалната комуникация на локалната религиозност като част от българското културно наследство

13 – Boyan Bontchev, Valentina Terzieva, Yavor Dankov // Educational Video Game for Valchan Voivoda

14 – Ivan Naydenov, Ilko Adamov // Creation of Feasible Non-player Character

15 – Димо Чотров, Антоанета Ташева, Иван Момчев // Методология за проектиране и разработка на приложения с VR в областта на КИН

Logo

About Us


Contact Us