Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Контакти

Офис на проекта

бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220

София 1504, България

Имейл на проекта

project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Партньори

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Технически университет – София (ТУ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ)

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ)

Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк)

Институт за литература при БАН (ИЛ)

Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ)

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ)

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ)

Регионален исторически музей – София (РИМ)

Управляващ орган

Изпълнителна агенция по Оперативна програма НОИР

Logo

About Us


Contact Us