Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Архив на новини

[Публикувано на 08.07.2019]

Религиозен разцвет. България XIII – XV век.  // Floraison religieuse. Bulgarie XIII – XV s.

От 12 до 13 юли 2019 г. в София ще се проведе международна научна конференция под надслов „Религиозен разцвет. България XIII – XV век.“ Организатори на събитието са Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ) и CNRS – UMR 8167 – Orient & Méditerranée с подкрепата на Посолството на Франция и Френския институт в България и със съдействието на Института за етнонолия и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ).

Конференцията е част от програмата с научни събития, с която се отблязва 150-годишнината на Българската академия на науките. Тя ще бъде открита в 9.30 ч. на 12 юли (петък) в сградата на  Княжеския дворец,  ул. „Московска“ №6А,  в заседателна зала № 19 на ИЕФЕМ. В научния форум ще вземат участие слависти, византинисти и медиевисти от България, Франция и Италия.

Изтеглете

>>> Програма на събитието

>>> Плакат за събитието

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 21.06.2019]

На 20 май 2019 г. в зала „Георги Баев“ на Културния център „Морско казино“ беше открита изложба на тема „И нему да бъде слава и чест, и почит…“. Тя се състои от 6 оригинални икони на съвременни български иконописци и 15 постера, възпроизвеждащи образите на Кирил и Методий, техните ученици и княз Борис, пречупени през авторския поглед на художници от края на XIX и първата половина на XX в.

Експозицията е посветена на 1150- годишнината от Успението на Константин-Кирил Философ. В 18.00 часа изложбата беше открита с лекция на проф. Славия Бърлиева (директор на КМНЦ-БАН) на тема „Св. Кирил и Методий в културата на България и Европа“.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 18.06.2019]

Summer School on Research Methods in Social Sciences and the Humanities

Sofia University St Kliment Ohridski and “Heritage BG” Centre of Excellence invites doctoral students to the Doctoral Summer School on Research Methods in Social Sciences and the Humanities, organised in cooperation with the European University Institute in Florence, Italy between 24th June and 27th June 2019. This is the first joint event after Bulgaria’s joining the European University Institute in 2015.

The European University Institute (EUI) is a unique international centre for doctorate and post-doctorate studies and research, situated in the Tuscan hills overlooking Florence. Since its founding in 1972 the EUI has earned a reputation as a leading international academic institution with a European focus. The four departments – Economics, History and Civilization, Law, and Political and Social Sciences – host scholars from more than 60 countries, studying for the Institution’s doctorate or the one-year master in law.

The Summer School is open for applications by doctoral and Master degree students in political and social sciences, history and law at the following registration website http://phdsu.blogspot.com/  or by email to the following email address phdsu@admin.uni-sofia.bg . There is a limited number of grants, covering tuition and accommodation costs for international doctoral students. Applications are accepted by the 20th June 2019. Applicants will be informed within three days of the submission of their applications.

Download the Programme of the Doctoral Summer school >>>

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 18.06.2019]

Във връзка с научноизследователската и развойната дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на

17 юни 2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

се проведе публично представяне на резултати от разработки на изследователи.

Вижте Програма на събитието ⇒

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 12.06.2019]

В Националната спортна академия „Васил Левски“ се проведе открита лекция на акад. проф. дн Атанас Атанасов, ръководител на Съвместния геномен център към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски“ на 11 юни 2019 г. от 14 часа пред магистри и докторанти акад. проф. дн Атанас Атанасов изнесе лекция на тема„Модел за биоикономика в България“. Инициативата е във връзка с международната кампания „Глобален ден за здравословен начин на живот“.

Акад. проф.  дн Атанас Атанасов (ръководител на Съвместния геномен център: „Рецептата за живота на всеки от нас е индивидуална“.

Съвместният геномен център е асоцииран партньор в проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“. Планирани са съвместни инициативи с НСА в рамките на научен проект „Разработване, Акредитация, Прилагане в практиката и Организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес Индустрия и Нишов туризъм“. Координатор от страна на НСА в проекта „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“ е доц. дн Бистра Димитрова.

Гости на събитието бяха проф. Пенчо Гешев – ректор на НСА, проф. Апостол Славчев – заместник-ректор, д-р Виржиния Михайлова – лекар-експерт в борбата с допинга и една от най-забележителните ни лекоатлетки, доц. Йордан Донев – ръководител на катедра „Водни спортове“, проф. дфн Оля Харизанова – координатор на проект „НАСЛЕДСТВО БГ“ и др.

По повод Деня за здравословен начин на живот от името на Балкански клъстер заместник-ректорът на НСА проф. Апостол Славчев връчи на акад. Атанасов наградата „Посланик по Wellness & Spa култура“. Всички студенти и гости получиха Сертификат за участие.

*) НСА е партьор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Проектът „Разработване, Акредитация, Прилагане в практиката и Организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес Индустрия и Нишов туризъм“ е част от научната програма на BG05M2OP001-1.001-0001.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 09.06.2019]

В рамките на научноизследователския проект „Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век – неизследвани територии“ се организира Дискусия на тема „Особености при описването на славянските минеи“ . В нея ще вземат участие водещи учени от СУ, БАН и ЦИАИ. Екипът  с ръководител проф. дфн Боряна Христова кани и други, които проявяват интерес, да присъстват на събитието и да вземат участие в срещата.

Целта на работната среща е постигане на съгласие сред водещите наши учени относно описанието на славянските минеи и съставянето  на методика за идентифициране на ръкописите и представянето им в електронни каталози и дигитални библиотеки.

Събитието ще се състои в гр. София на 25.06.2019 г. от 10.00 до 12.30 ч. на адрес бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 1, ет. 4, зала 423 (Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

*) Проект „Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век – неизследвани територии“ е част от научноизследователската програма на BG05M2OP001-1.001-0001.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 29.05.2019]

Публична лекция на тема  „Йерусалим – история и топография“ (ИИИзк, БАН)

На 28 май 2019 г. от 11.00 ч. в Института за изследване на изкуствата (БАН; гр. София 1000, ул. „Кракра“ № 21, зала 1) се проведе публична  лекция на тема „Йерусалим – история и топография“ с лектор доц. д-р Емануел Мутафов.

Лекцията е  част от семинар „Поклонничество и изкуство“, който се реализира в рамките на проект „Молитвени пътувания на българите през XVIII и XIX век и изкуство“.

*) ИИИзк е партьор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Проектът „Молитвени пътувания на българите през XVIII и XIX век и изкуство“ е част от научната програма на BG05M2OP001-1.001-0001.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 09.06.2019]

Във връзка с научноизследователската и развойната дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на

17 юни 2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

ще се проведе публично представяне на резултати от разработки на изследователи.

Вижте Програма на събитието ⇒

[Публикувано на 03.06.2019]

Открита лекция на акад. проф. дн Атанас Атанасов, ръководител на Съвместния геномен център към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Национална спортна академия „Васил Левски“, партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, в рамките на научен проект „Разработване, акредитация, прилагане в практиката и организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес Индустрия и Нишов туризъм“, организира лекция на акад. проф. дн Атанас Атанасов, ръководител на Съвместния геномен център.

Лекцията ще се проведена 11 юни 2019 г. от 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски“ (Студентски град; последната спирка на автобусни линии 280, 94, 80; централен вход).

*) Съвместният геномен център към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е асоцииран партньор в проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 17.05.2019]

Покана за лекция от ИИИзк (БАН)

Институтът за изследване на изкуствата (БАН) кани всички желаещи да присъстват на лекция на доц. Емануел Мутафов на тема „Йерусалим – история и топография“.

Лекцията е  част от семинар „Поклонничество и изкуство“, който се реализира в рамките на проект „Молитвени пътувания на българите през XVIII и XIX век и изкуство“.

Събитието ще се състои на 28 май 2019 г. от 11.00 ч. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Кракра“ № 21, зала 1.

*) ИИИзк е партьор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 30.03.2019]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на кръгла маса, която срещна читалища и научни среди

Двудневната кръгла маса “Нематериалното културно наследство в контекста на Европейската година на културното наследство – 2018” се проведе на 28 и 29 март 2019 г. в София с представители на 24 читалища от страната и над 40 участници. Събитието бе организирано съвместно от Платформа АГОРА, в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” и Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в качеството му на водеща организация по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”, към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Кръглата маса фокусира темата за българското наследство от различни аспекти – европейски, национален и личностен.

Г-жа Силва Хачерян, началник на отдел „Регионални дейности” в Министерство на културата очерта голямата европейска картина на политиките към нематериалното културно наследство, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и предприетите мерки от страна на България по прилагане на Конвенцията.

Чл. кор. проф. дин Иван Илчев направи прехода от европейската картина към мащабната национална инициатива, започнала през 2018 – проектът „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.   Проектът се изпълнява от дванадесет научни институции: 4 университета, 6 института на БАН, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” и Регионалния исторически музей – София. В работата на Центъра участват над 270 учени, което го прави едно от най-големите обединения на изследователи в страната. Платформа АГОРА е един от мрежата партньори, подкрепящи концепцията на „Наследство БГ“. „За пръв път се създава разпределена инфраструктура с мрежов характер – сподели проф. Илчев, ръководител на проекта – като целта е да се обединят ресурсите на дванадесетте партньори и да създаваме с общи усилия нови продукти в областта на културно историческото наследство, които да могат да бъдат използвани от бизнеса и обществото. Важно е и сътрудничеството с общини и области за каталогизиране, дигитализиране и визуализиране на културното наследство на България“.

Проф. д-р Пламен Митев от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” говори за материалната и нематериална културна история, за връзката й с българското Възраждане. „Относно нематериалното наследство е важно да се обърне внимание на употребата на миналото и създаване на нови традиции в публичното пространство. Другият съществен елемент е свързан с научността, която е важна при организирането на инициатива с оглед популяризиране на културно историческото наследство“.

Преходът към себеидентичността ни, в контекста на културното наследство, и предаването й на следващото поколение бе направен от писателя Захари Карабашлиев: „Ние сме сбор от нашите малки истории, всички сме атоми в цялото това нещо, наречено България. Особено сега, когато България вече е на всички морета, където има море има българи, там е и България. Където свети лаптоп и се пише на кирилица – там е и България. Културното ни наследство е там, където имаме хора с култура.”

Емилия Лисичкова, ръководител на платформа АГОРА, обобщи: „Наследството е във всички пластове на нашия живот, голяма тема – многолика, многообразна, на различни нива на размисъл, препратки и заявки. Читалищата са с ясното съзнание, че правото им да пазят и съхраняват местното културно наследство е голяма отговорност, защото го предават от поколение на поколение“

Вторият ден от Кръглата маса приключи с официална церемония на 10 години Конкурс АГОРА при пълна зала, а аудиторията избра носител на наградата за 2018 година да бъде НЧ „Иван Вазов – 1904г.“, гр. Хисар за „БиоТрапеза“.

По повод десетото юбилейно издание на Конкурс АГОРА бе връчена и специална награда „Наследство БГ“ за съхраняване на културното наследство на България от чл. кор. проф. дин Иван Илчев. Първият й носител е НЧ „Напредък-1898“, с. Търнава, община Бяла Слатина за „Ретроспекция на събитията за 120-годишнината на читалището”.

Над 10 000 студенти съм изпитал, но толкова не съм се затруднявал при оценка на проекти“ – сподели проф. Илчев.  Три поощрителни награди бяха връчени в същата категория и на:

 • НЧ „Шалом Алейхем 1945“, гр. Пловдив за „От Орта – Мезар и нататък …“;
 • НЧ „Пробуда – 1906″, с. Никола Козлево за „Родовите корени от Тракия“;
 • НЧ „Зора-1903“, с. Радилово, община Пещера за „Лятна младежка творческа резиденция за нематериално културно наследство село Радилово 2018“.

Министерство на културата връчи грамота за творчески постижения на НЧ „Огнище 1944“, с. Стремци, община Кърджали за издаването на вестник „Огнище“.

Тази година Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Българското национално радио, Информационен портал за НПО в България ngobg.info и Bulgaria On Air.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 16.02.2019]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 15 февруари 2019 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Габрово

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Община Габрово подписаха договор за сътрудничество с цел реализиране на съвместни инициативи в дейностите по изпълнение на ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Вече създаденият Център за върхови постижения „Наследство БГ“ си е поставил за цел да работи с области и общини в България, в които има значими обекти на културно-историческото ни наследство. Една от основните цели е да то да се проучи и социализира. Партньори по проекта с научен статут са четири университета, шест института на БАН, Регионален исторически музей София и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Водеща организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Договорът е за период от 6 години и включва и първите задачи на сътрудничеството – организиране на територията на общината на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета, обучения с цел изучаване, съхраняване и популяризиране на културното наследство, заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти, подпомагане на Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ при реставрацията, дигитализацията и виртуализацията на паметници на културното наследство. Сътрудничеството включва още инициативи за проучване на наследството на известни личности в науката, свързани с Габрово, историята на карикатурата, включване в пътуващи изложби, основаване на ученически и пенсионерски клубове „Наследство БГ“, подпомагане в създаването на маркетингови стратегии за развитие на важни туристически обекти.

Договорът беше подписан от кмета на Габрово Таня Христова и чл. кор. проф. дин Иван Илчев, ръководител на проекта, в присъствието на директорите на част от заинтересованите културни институти – Интерактивен музей на индустрията, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, Художествена галерия „Христо Цокев“, Музей Дом на хумора и сатирата.

[Публикувано на 26.01.2019]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 25 януари 2019 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Кюстендил

На 25 януари 2019 г. кметът на Община Кюстендил г-н Петър Паунов и чл. кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Страните се споразумяха да си сътрудничат при развитието на образованието, науката и практиката, като подпомагат изпълнението на ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чрез необходимото според случая съдействие при осъществяването на изследователски процеси и дейности на територията на Общината, проучване на минералните води на територията на Общината, организиране на обучения, симпозиуми, семинари, конференции, фестивали, събития и други национални и международни срещи при спазване на нормативната рамка и действащите правила на ОП НОИР.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 25.01.2019]

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ на 25 януари 2019 г. подписа договор за сътрудничество с Дигитална национална коалиция
На 25 януари 2019 г. беше подписан договор за сътрудничество между Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, представляван от чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, и Дигиталната национална коалиция, представлявана от г-жа Гергана Паси.

Страните се споразумяха да си сътрудничат за разработване и прилагане на креативни и рекреативни технологии чрез съвместна работа по реализация на програмни приоритети на двете страни; оказване на взаимна подкрепа и съдействие по логистика, организация, консултативна и методическа помощ при реализиране на съвместни проекти, както и сътрудничество в сферата на професионалната и практическа реализация на изследователи.

Договорът предвижда още обмен на експертизи и създаване на съвместни екипи от специалисти при разработване на общи идейни и проекти; популяризиране на съвместно получените резултати и привличането на трети страни с общ интерес; взаимна помощ с кадрови, информационен и материално-технически ресурс при взаимноизгодни условия и установен нормативен ред. Предвижда се още и разработване на иновативни продукти и популяризиране на културното наследство на България.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 24.11.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 23 ноември 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Исперих

На 23ноември 2018 г. кметът Бейсим Руфад Расим и чл. кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество.

Предвижда се осъществяване на изследователски процеси и дейности на територията на Община Исперих, организиране на обучения, симпозиуми, семинари, конференции, фестивали, взаимно допринасяне за проучване и презентиране на гетската столица Хелис, интердисциплинарни изледвания на тракийския град в националния археологически резерват „Сборяново“, при дигитализиацията на фонд „Археология“ в Исторически музей , помощ при изготвяне на експозиционен план и осъществяване на нова археологическа експозиция на Исторически музей Исперих, изледвания на река Крапинец, организиране на тематични изложби в Исперих и в София и др.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 15.11.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 23 ноември 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Ловеч

На 14 ноември 2018 г. в 10 часа, в присъствието на множество медии, кметът Корнелия Маринова и чл. кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Беше постигнато съгласие екипите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 да допринесат за проучване и социализиране на културното наследство на средновековна България и региона.

В това отношение община Ловеч разполага с важни, но недостатъчно известни паметници на средновековната българска книжовност. Един от екипите на ЦВП „Наследство БГ“, ръководен от проф. дфн Боряна Христова ще подпомогне специалистите от Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“, за да проучат и обработят ръкописите.

Подписаният договор е за 6 години и включва план за работа със следните дейности:

 • Изследване на ръкописната сбирка на Регионалния исторически музей – Ловеч с хронологичен обхват от XIII – XIX век и подготовката на научен опис на ръкописите по всички европейски стандарти.
 • Реставрация и дигитализация на ръкописни паметници.
 • Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“.
 • Проучване и издаване на документалното наследство в Регионален исторически музей – Ловеч, свързано с основаването на един от първите български музеи на книжовно наследство.
 • Оказване на методична помощ за обособяване на специална колекция от старопечатни книги и изграждане на електронен каталог на фонда от стари книги в Регионален исторически музей – Ловеч.
 • Осигуряване на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета в Регионален исторически музей – Ловеч и Регионална библиотека – Ловеч.
 • Организиране на археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
 • Заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
 • Осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.
 • Разработване на инвестиционни модели за културни обекти.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 26.10.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 25 октомври 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас

Областният управител Вълчо Чолаков прие поканата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за партньорство по един от най-големите проекти на висшето учебно заведение, по който се изгражда Център за върховни постижения „Наследство БГ“. В продължение на поетите ангажименти зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев  подписаха договор за сътрудничество. Двете страни ще си взаимодействат с цел реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование и науката.

На територията на област Бургас предстои да бъдат проведени редица инициативи. Първата от тях е майсторски клас „Изучаване на Кирило-Методиевската традиция – комуникация на европейско културно наследство“. На по-късен етап предстои представяне на пътуваща изложба и работилница на тема „В началото бе буквата“. Сред планираните инициативи са подпомагане при реставрация и дигитализация на паметници на културно-историческото наследство на Регионален исторически музей, други местни музеи, Регионален архив, библиотеки, както и съдействие при организиране на археологически разкопки на обекти в област Бургас.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 04.07.2018]

В Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

На събитието присъстваха всички партньори по проекта, представители на научните и експертните екипи, гости от институции и сродни организации, представители на бизнеса, медии.

Представянето на проекта започна в 10.45 часа с атрактивно изпълнение на  мажоретния състав на Департамента по спорт (СУ). След това театрална лаборатория „Алма Алтер“ (СУ) поздрави участващите с изпълнение на песен, посветена на проекта „Ние сме наследство БГ“ и пожела на всички успех в начинанието.

Водещият координатор по проекта проф. дфн Оля Харизанова откри събитието, като представи ръководителя на проекта.

Ръководителят на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев направи кратко представяне на целта, задачите и предвидените дейности по проекта.

След това беше излъчена видео-визитка, демонстрираща партньорите по проекта и с какво те ще допринесат за неговото изпълнение.

Събитието продължи с представяне на всеки партньор от съответния ръководител (ректор, директор).

В края хорът на Богословски факултет на СУ поздрави участниците с две свои изпълнения.

>>> Изтеглете програмата на събитието >>>

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 04.07.2018]

В зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе учредително събрание за създаване на Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, проведохме учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“. Събитието се състоя на 04.07.2018 г. от 14:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет.
 4. Избор на контролен съвет.
 5. Разни.

Сдружението „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Logo

About Us


Contact Us