Новини

[Публикувано на 22.10.2019]

На 29.10.2019 г. от 11,00 часа в зала 1 на ул. Кракра“ № 21 (гр. София) ще се проведе лекция  на маг. Марко Катич от Философски факултет на Белградския университет (Сърбия) на тема „Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.“. 

Организатор на събитието е Институтът за изследване на изкуствата (БАН) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 21.10.2019]

На 24.10.2019 г. ще се проведе кръглата маса на тема „По дирите на безценни документи“. Тя е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001. Събитието ще се състои в заседателната зала на НБКМ (втори етаж) от 14.00 до 16.00 часа.

Екипът на НБКМ ще изнесе презентация на тема: „Опознаване на книжовното наследство – традиции и перспективи“. След това ще бъде дадено началото на дискусия по темата. Предвидено е да се демонстрира в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на библиотеката. Ще бъде посетена зала „История на книгата“, в която ще бъде представено по-подробно  начинанието „Осинови книга“.

♦♦♦ ♦♦♦